Tentang Persidangan


Persidangan Keilmuan Budaya Tahun 2023 ini merupakan anjuran bersama Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) dengan Bahagian Dasar (Kebudayaan), Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC).

Persidangan ini bermatlamat untuk melihat keberkesanan Dasar kebudayaan Negara (DAKEN) dalam menempuh cabaran semasa selari dengan konsep Malaysia MADANI. Sebagai makluman tuan/puan, persidangan ini akan menghimpunkan para ahli akademik, budayawan, pemain industri dan pentadbir budaya sebagai pembentang.

Tema Utama

Akal, Budi, Seni Teras Malaysia Madani

 

Sub Tema
Pemerkasaan Polisi dan Dana Seni Budaya
Teknologi Seni Kreatif dan Cabaran Kreativiti
Budaya Nilai Tinggi
Pemeliharaan, Pemuliharaan dan Penyelidikan Seni, Budaya dan Warisan


Tarikh Penting